تهران 1

آدرس: میدان فاطمي،ابتدای خيابان بيستون، ساختمان داروگستر، پلاک 3- طبقه اول

 تلفن: 9-88988476-88988475  و  8 -88989865-021

 

مدیر مرکز: آقای مهندس سلامی