ارومیه

آدرس: کمربندي خاتم الانبياء، جنب اداره گذرنامه

 تلفن: 2-32764850-044

 

مدیر مرکز: آقای فرجی وند