قم

آدرس: بالاتر از ترمينال مسافربری شهید خداکرم، خیابان سيزدهم

تلفن: 36641414-36640942-025

 

مدیر مرکز: آقای فلاح تفتی