اهواز

آدرس: اتوبان کیانشهر، بین پدافند هوائی و پارک آبی، سایت شرکت های پخش

 تلفن: 33906044-33906041-061

 

مدیر مرکز: آقای نقیبی