تبریز

آدرس: خيابان آزادی (كمربندي)، چهارراه لاله، خیابان جلاليه

تلفن: 3-34437391-041

 

مدیر مرکز: آقای فراهانی