شیراز

آدرس : كيلومتر ۴ جاده شيراز ، مرودشت بعد از شهرک زيباشهر، مقابل پادگان زرهي لشگر ۱۹ فجر

تلفن : 32268590-32268577 و 8-32268567-071

 

مدیر مرکز: آقای دهداری