تهران 2

آدرس: کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، مقابل بيمه البرز، خیابان شهید عاشري، خیابان شهید جلال

تلفن : 44545603-021

 

مدیر مرکز: آقای طيبی زاد