چشم انداز و بیانیه مأموریت شرکت توزیع داروپخش

چشم انداز

ما خواهان حفظ جایگاه برتر صنعت توزیع دارو در سطح میهن اسلامی و ارتقاء جایگاه فعلی بین شرکتهای توزیع منطقه هستیم.

بیانیه ماموریت 

توزیع داروپخش شرکتی است پیشرو و توانمند که در زمینه تأمین و توزیع دارو، لوازم مصرفی پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح داروخانه ها و مراکز درمانی سراسر کشور فعالیت می نماید.

با اتکاء سرمایه انسانی متعهد، متخصص، کارآمد و پیشینه ای شکوهمند، امکان دسترسی آسان، سالم و سریع مشتریان و بیماران به خدمات نوین توزیعی و دارویی را از طریق رعایت استانداردها و همچنین بکارگیری دانش و فناوری روز فراهم می نمائیم.