مدیریت ارتباط با مشتریان

  مشتری گرامی، به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و تحکیم بیش از پیش ارتباطات، "مرکز ارتباط با مشتریان" جهت ارائۀ هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایت شما در نظر گرفته شده است.
شماره تماس: 88790555-021
پست الکترونیک: crm@dpdcir.com